Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Szanowni klienci
Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.
Czytaj więcej po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej Beneficjenta Tarczy Finansowej 2.0 w zakładce "Komunikaty".

Z poważaniem
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju


W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2)zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w styczniu zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku. Po zalogowaniu do KartoSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. Instrukcja jak tego dokonać znajduje się w Podręczniku użytkownika na str.30 na stronie www.kartosfera.pl


Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej MobileNet na smartfony z systemem Android oraz IOS.

Aplikacja umożliwia:

- autoryzację wykonywanych przelewów elektronicznych (bez SMS-a),

- wykonywanie przelewów krajowych oraz własnych,

- doładowanie telefonów komórkowych,

- podgląd historii na rachunkach.

Dzięki MobileNet nie musimy korzystać z komputera jeżeli chcemy wykonać wyżej wymienione funkcje. Aplikacja wymaga dostępu do sieci Internet (może być to również nasza domowa sieć wi-fi - w razie awarii sieci komórkowej klient nie ma ograniczenia wynikającego z opóźnienia w dostarczeniu sms-ów autoryzujących.) Aplikacja daje możliwość uwierzytelnienia za pomocą odcisku palca lub PIN-u zdefiniowanego przez użytkownika. Klient ma zawsze możliwość wycofania do poprzedniego rodzaju autoryzacji przelewów.

Prosimy skorzystać z samouczka dostępnego po zalogowaniu do bankowości elektronicznej i przejściu do "Mój profil"-->"Aplikacja mobilna". Tam możemy obejrzeć film przedstawiający jak w kilku krokach dokonać aktywacji MobileNet.

Z poważaniem Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
Szanowni Państwo,
Od 14 września 2019r. zmieniamy sposób logowania do bankowości internetowej. Wprowadzimy tzw. Silne uwierzytelnienie klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication). Zmiany mają na celu podniesienie Państwa bezpieczeństwa.

W bankowości internetowej:
Przy logowaniu do bankowości internetowej raz na 90 dni poprosimy Państwa, poza wpisaniem loginu i hasła o dodatkową autoryzację kodem SMS.
Długość sesji będzie skrócona do 5 minut. W płatnościach zbliżeniowych kartą możemy prosić Państwa o podanie kodu PIN gdy płacą Państwo zbliżeniowo kartą na kwotę mniejszą niż 50zł.
W sytuacjach budzących Państwa wątpliwości prosimy o kontakt z placówką banku obsługującą Państwa rachunek.

Z poważaniem
Nadwiślański Bank Spółdzielczy
W Solcu-Zdroju